Безопасен интернет – важно!

ВАЖНО!

Уважаеми класни ръководители, във връзка със зачестили нарушения на правилата за безопасен интернет в училищната мрежа е необходимо да запознаете учениците от вашия клас още веднъж с правилата за безопасен интернет, достъпни в сайта на училището – меню“Правилници“.

Резултат с изображение за safenet animated gif

https://www.safenet.bg/images/sampledata/Materiali/harta-small.jpg