Обучение за работа с Office 365

обучение

На 11.11.2017г. в 105.СУ бе проведено обучение за работа с Office 365, в което взеха участие 26 учители от нашето училище. Обучението е второ по ред като част от плана за прилагане на иновации в обучението като елемент от статута на 105.СУ като иновативно училище. Повече за иновациите можете да прочетете в сайта на училището. Предстои раздаването на ученическите акаунти за Office 365 по класове на предстоящите родителски срещи. Чрез тях учениците и техните родители ще могат да инсталират на личните си компютри, лаптопи, таблети или телефони Office 2016, както и да ползват лицензирана версия на Windows 10. Поетапно Office 365 ще бъде въведен и в процеса на обучение, като учениците и техните родители ще могат да осъществяват комуникация чрез групата на класа в облак, да създават домашни работи чрез Office 365, да решават тестове и да бъдат изпитвани посредством платформата.