Очен скрийнинг 1-4.клас

На 22 и 23 ноември 2017г. от 12,00ч ще се проведе безплатен очен скрийнинг за учениците 1-4.клас по график от 12,00ч.

Графикът по часове и класове ще бъде качен тук допълнително.

Лайънс Клуб София Св. Иван Рилски със съдействието на МБАЛ“Св. София“ЕООД провеждат безплатен скринингов очен преглед на децата от начален етап в 105.СУ.
Скрининговият преглед се извършва с апарат Plusoptix S12C, който представлява камера, подобна на играчка и за 1 секунда от разстояние 1 м. апарата сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични проблеми. Методът е неинвазивен, не травмира емоционално децата и напомня игра.
Тестът се извършва от обучени за работа с апарата специалисти и не заменя класическият преглед! Той има за цел да открие бързо и безболезнено скрити очни заболявания, за да могат да бъдат лекувани децата навреме.
Всички родители ще получат разпечатка с резултатите от проведеният преглед!