Общоучилищни правила „Без тормоз в моето училище“

тормоз

Общоучилищни правила

Без тормоз в моето училище

 1. Всички ученици имаме равни права и задължения. Зачитаме, приемаме и уважаваме различията.
 2. Проявяваме състрадание и чувствителност спрямо проблемите на другите и при необходимост адекватно се подкрепяме.
 3. При необходимост се консултираме с педагогическия съветник, учители и директори.
 4. Ако станем свидетели на тормоз и насилие в училище, веднага реагираме адекватно.
 5. Отнасяме се с другите така, както искаме да се отнасят към нас.
 6. Ние сме отговорни за действията си – за това което правим и говорим, за това не се бием и не обиждаме.
 7. Шеги и закачки правим в рамките на добрия тон и при пълна убеденост, че няма да уроним достойнството на някого.
 8. Не публикуваме и не коментираме снимки, видео, текстове, отнасящи се до личния живот на другия, които могат да доведат до уронване на достойнството.
 9. Когато се налага прекъсваме или ограничаваме контактите с лица склонни към насилие.
 10. Разговаряме открито за проблемите, обсъждаме и решаваме казуси.
 11. Не прибързваме с отрицателни оценки и коментари, въздържаме се да правим неща, които дразнят останалите.
 12. Ние сме носители на добро възпитание и като такива избягваме да отправяме лични нападки оскърбителни думи, жестовe и заплахи против когото и да било; да имаме непристойно поведение;
 13. Пазим училищната собственост и спазваме правилата в училище.
 14. Ние възпитаниците на 105.СУ „Атанас Далчев“ продължаваме каузата „Деца помагат на деца“.

 

 

Правилата са приети на заседание на Ученическия парламент на 20.12.2017 год.

 

                                                                                           Зам.председател – Анна Станкова

                             СПИСЪК

                              НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  

                     ПРИ  105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2017/2018

8 „А“ КЛАС

МАРИЯ –МАГДАЛЕНА ПЛАМЕНОВА НАЧЕВА И  ИЗАБЕЛА НИКОЛАЕВА МАНОИЛОВА

8 “Б“ КЛАС

АННА-МАРИЯ КЮМУРДЖИЕВА И  ЖАНЕТ ИЛИАНОВА СРАДКОВА          

8 “В“ КЛАС

ИВАНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА И РОСИ СВЕТЛОЗАРОВА ЙОНЧЕВА  

9 „А“ КЛАС

РЕНЕТА ОЛЕГ ТОШЕВА И НАТАЛИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА

9 „Б“ КЛАС

ВЪЗКРЕСИЯ- СЕВЕРИНА БИСЕРОВА ИВАНОВА И  БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЗАФИРОВ

9 „В“ КЛАС

ЕВА ФИЛИПОВА АТАНАСОВА И  МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА

10 „А“ КЛАС

АНТОНИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА И ЕЛИЗАБЕТ СВЕТЛОЗАРОВА ИВАНОВА

10“Б“ КЛАС

БОЖИДАР БОЖИДАРОВ ЖИВКОВ И  АЛЕКСАНДРИНА ПЛАМЕНОВА БУНЕВА

10 „В“ КЛАС

АНЕЛИЯ МАЛИНОВА ШУПОЛОВА И  МАРИНЕЛА БОРИСЛАВОВА КИРОВА

11 „А“ КЛАС

СТЕФАН СВЕТЛОЗАРОВ РОГЛЕВ И  БИАНКА БИСЕРОВА МАТАКОВА

11 „Б“ КЛАС

АННА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА  И  МАРГИТА ЯВОРОВА БУДИНОВА

11 „ В“ КЛАС

МИЛЕНА КРАСИМИРОВА ЯНКОВА И   АЛЕКСАНДРА КОСТОВА РАДЕВА

                                                                                                                            

Председател на УП АЛЕКСАНДРА КОСТОВА РАДЕВА

Зам.председател на УПАННА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА