Добри практики – 4.б клас и г-жа Румяна Тунева

добри практики

ВИДЕО РЕПОРТАЖ! Класният ръководител Румяна Тунева на IV Б клас в 105 Средно училище признава, че за добри резултати учебниците и помагалата не са достатъчни. Тунева работи допълнително с децата още от I клас. Сега прилага нова стратегия в уроците по човек и общество.

„Задавам конкретни въпроси за разкодирането на учебното съдържание още преди да сме коментирали темата на урока”, пояснява Тунева.

Колко книги има у дома, с какво образование са родителите, има ли собствена стая и връзка с интернет – това също оказва влияние върху разбирането на децата при чете.

Според изследването 55% от четвъртокласниците обичат да четат.