ВРЕМЕННА ПРОГРАМА – ВАЖНО!

ВАЖНО! Във връзка с отсъствие на г-жа Йорданка Янкова, старши учител по математика, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че е ОСИГУРЕН заместващ учител, считано от 06.03.2018г. Има промяна в седмичната програма на 5.а клас за ПЕТЪК, считано от 09.03, класът ще има изобразително изкуство в два нулеви часа за деня от 11,45ч, вместо 5 и 6 час от следобедната смяна. Часовете по информационни технологии на 11.в клас ще води г-жа Светла Симеонова, на 10.а – г-жа Любов Богданова, на 9.а, 9.б и 10.б клас – г-жа Малинка Петрова. Има разместване в програмата за сряда на 10.а клас, както следва: