Временна програма 8.б, 9.б, 10.б и 11.а клас

На вниманието на 8.б,9.б, 10.б и 11.а клас и учителите в тези класове. Поради разпределяне на часовете по английски език се налага и частично временно разместване по програмата за втори учебен срок. При констатиране на грешка в новото разписание, моля да подадете информация на 05 и 06.02.2018г., за да бъде отстранена своевременно.