ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

знания

Извънкласните  дейности, определени с Решение на Педагогическия съвет от 11.04.2018 г., които се предоставят за избор от родителите са:

 

  1. Английски език
  2. Карате
  3. Фехтовка
  4. Шахмат
  5. Модерен балет
  6. Народни танци

 

 

Попълнените заявления от родителите на учениците се подават в канцеларията на 105. СУ ”Атанас Далчев” от 08.00 – 16.00 часа.

 

Начална дата: 04.06.2018 г.

 

Крайна   дата: 29.06.2018 г.     

заявление за платени извънкласни дейности – изтегли