Свободни места за ІІІ класиране – 1.клас

school

15 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД II КЛАСИРАНЕ

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 6

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -6

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 1

МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ – 2

 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

14.06.2018 Г. ОТ 08.00 ДО 16.00 ЧАСА

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

14.06.2018 Г. 18.00 ЧАСА

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

15.06.2018 Г. ОТ 8.00 ДО 17.00 ЧАСА