Грамота на г-жа Цветанка Костадинова, директор, за активно участие в празничните мероприятия за 1.ноември

грамота