ВАЖНО!!!Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието за 20 и 21.12.2018 – високи емисии на вредни вещества в гр.София

РД09-3946Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката