Инициатива „Децата с любов към птиците“ на СО-район „Изгрев“

птиците

По идея на инж. Цветомир Жеков – кмет на район „Изгрев“, на 04.12.2018 г. в 105. СУ „Атанас Далчев“ успешно стартира инициативата „Децата с любов към птиците“. Целта на инициативата е да се помогне за оцеляването на птиците през студените зимни дни и възпитаване у децата на любов, грижа и хуманно отношение към пернатите с цел превенция на агресията и жестокостта към животните.
            Малките приятели на птиците, учениците от 3.б  клас, с класен ръководител г-жа Вергиния Иванова, за втора поредна година се включват в кампанията на БДЗП „Зрънце любов“ и с подръчни средства изработват хранилки за зимуващите птици. В организираната работилничка децата изработиха и заредиха със семена 18 хранилки. На тяхното послание от миналата година „Предай идеята нататък“  откликнаха ученици от 4.а клас, Ученическия парламент, родители и учители,  г-жа Мариана Вълчева –представител на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/, г-жа Евелина Стоянова – секретар на МКБППМН и г-жа Весела Политова – началник отдел „Образование“ р- н „Изгрев“.

На 07.12.2018 г., в продължение на инициативата „Децата с любов към птиците“, кметът на СО-район „Изгрев“ – инж. Цветомир Жеков и зам. кметът Веселин Петков, заедно с децата от 3.б клас и директорът на 105. СУ „Атанас Далчев“ – г-жа Цветанка Костадинова, закачиха вече изработените  хранилки за зимуващи птици в двора на 105. СУ „Атанас Далчев“ и в градинката на КАТ.  Учениците ще имат възможност да наблюдават поведението на птиците и да се грижат за тяхната зимна трапеза, а районната администрация ще  осигурява семена за редовното зареждане на хранилките.

Децата се отбелязаха на интерактивната карта на сайта на БДЗП и вече са част от наброяващите близо 2000 доброволци, които ще полагат грижа за природата.