Медалисти от Софийски математически турнир и Математика без граници

успех

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

Училището е отличено с купа от 20 СМТ за отлично представяне на учениците му в турнира.

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Училище

Клас

отличие

 
 

1

Мартин Георгиев Дунгаров

105. СУ „Ат. Далчев“

2

бронзов

 

2

 Иван Тодоров Георгиев

105. СУ „Ат. Далчев“

3

бронзов

 

3

Борис Валентинов Манасиев

105. СУ „Ат. Далчев“

1

грамота

 

4

Йоана Димитрова Иванова

105. СУ „Ат. Далчев“

2

грамота

 

5

Борислав Росен Бъчваров

105. СУ „Ат. Далчев“

2

грамота

 

6

Денислав Йорданов Канов

105. СУ „Ат. Далчев“

3

грамота

 

7

 Иванимира Красимирова Неделчева

105. СУ „Ат. Далчев“

4

грамота

 

8

Мартин Иванов Рангелов

105. СУ „Ат. Далчев“

7

грамота

 

9

Никола Николов Яръмов

105. СУ „Ат. Далчев“

2

сребърен

 

10

 Росен Николов Каменов

105. СУ „Ат. Далчев“

3

сребърен

 

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ – ЕСЕН 2018

Име, презиме и фамилия клас медал
1 Алина Анатоли Атанасова 1.б клас сребърен
2 Станислав Теодорев Тошев 1.в клас сребърен
3 Ева Светославова Христова 1.д клас сребърен
4 Виктория Иванова Сейменова 1.е клас сребърен
5 Нина Иванова Говедарска 1.б клас бронзов
6 Иванджелин Станиславова Ботева 1.б клас бронзов
7 Алекс Мартинов Николов 1.в клас бронзов
8 Венелин Станиславов Стефанов 1.а клас бронзов
9 Константин Свиленов Станчев 1.е клас бронзов
10 Филип Карл Бетц 1.б клас бронзов
Име, презиме и фамилия клас медал
1 Борислав Росен Бахчеванов 2.б клас сребърен
2 Александра Росенова Тенева 2.б клас сребърен
3 Ивайло Йорданов Минев 2.б клас сребърен
4 Калоян Иванов Бахчеванов 2.б клас сребърен
5 Андреа Теодорова Георгиева 2.б клас сребърен
6 Йоана Димитрова Иванова 2.г клас сребърен
7 Никола Николов Яръмов 2. г клас бронзов
8 Белла Драганова Драгоева 2.а клас бронзов
9 Мартин Георгиев Дунгаров 2.в клас бронзов
10 Теодора Петрова Евтимова 2.г клас бронзов
11 Димитър Стоянов Друмев 2.б клас бронзов
12 Максим Стефанов Минчев 2.в клас бронзов
13 Теодор Ивайлов Тодоров 2. д клас бронзов
14 Виктория Мартинова Николова 2.д клас бронзов
15 Никола Захариев Николов 2. г клас бронзов
16 Мила Елина Иванова Василева 2.е клас бронзов
17 Лина Александрова Чотова 2.б клас бронзов
18 Ивайло Георгиев Йовчев 2.а клас бронзов
19 Яна Василева Писарова 2. а клас бронзов
Име, презиме и фамилия клас медал
1 Росен Николов Каменов 3.б клас златен
2 Иван Тодоров Георгиев 3.г клас златен
3 Денислав Йорданов Канов 3.б клас сребърен
4 Борислав Боянов Иванов 3.б клас сребърен
5 Ваня Христова Стоянова 3.б клас сребърен
6 Александра Георгиева Андонова 3. а клас сребърен
7 Ани Велиславова Христанова 3.е клас сребърен
8 Диана Светославова Димитрова 3.а клас сребърен
9 Калоян Цветомиров Цанков 3.б клас сребърен
10 Илияна Илиянова Дамянова 3.г клас сребърен
11 Мария Илиева Пенкова 3.б клас сребърен
12 Аслан Алил Кичук 3.б клас сребърен
13 Ивайло Калоянов Димитров 3.б клас сребърен
14 Лора Мирославова Любомирова 3.б клас сребърен
15 Мила Максимова Колева 3.в клас бронзов
16 Дея Бранимирова Валентинова 3.б клас бронзов
17 Христиан Добринов Антов 3.г клас бронзов
18 Даниел Петров Гешков 3.б клас бронзов
19 Владислав Йорданов Канов 3.б клас бронзов
20 Антониа Георгиева Николова 3.в клас бронзов
21 Андреа Стоянова Атанасова 3.г клас бронзов
22 Никола Павлов Николов 3.г клас бронзов
23 Калоян Боянов Иванов 3.б клас бронзов
24 Денислав Николаев Минев 3.б клас бронзов
Име, презиме и фамилия клас медал
1 Валентин Анатоли Атанасов 4.б клас златен
2 Тея Николаева Варелова 4.б клас сребърен
3 Мариела Христова Стоянова 4.д клас сребърен
4 Ивайло Йорданов Димитров 4.б клас сребърен
5 Иванимира Красимирова Неделчева 4.б клас сребърен
6 Калин Петков Петков 4. г клас бронзов
7 Димитър Красимиров Хаджинеделчев 4.г клас бронзов
8 Божидара Велизарова Стоянова 4.д клас бронзов
9 Георги Красимиров Крумов 4.б клас бронзов
10 Даниел Деянов Димитров 4.в клас бронзов
11 Мая Велиславова Христанова 4. г клас бронзов
12 Биляна Василева Иванова 4. г клас бронзов