ВТОРО МЯСТО в състезанието по първа долекарска помощ на БЧК

грамота БЧК

Отборът по първа долекарска помощ на 105.СУ, с ръководител г-жа Йорданка Антонова, завоюва ВТОРО МЯСТО в състезанието по първа долекарска помощ на БЧК , с участници Ивана Захариева, Валентина Ткачова, Ева Панова, Маргарита Лаковска и Симона Симеонова. Браво!