„Леонардо – благородният гений“ – изложба в 105.СУ

изложба

На 10 април 2019 година в 105 СУ „Атанас Далчев“ София Н.Пр.посланикът на Република Италия Стефано Балди откри  изложбата „Леонардо – благородният гений“, посветена на 500 годишнината от смъртта на Леонардо да Винчи и „Кът за кино и четене“, вдъхновен от работата по проект „Еразъм +“ за изработване на буктрейлъри.

 Емоционалното изложение на г-н Балди прикова вниманието на всички присъстващи и допринесе за приповдигнатата атмосфета, която съпътстваше двойния празник. Леонардо бе представен нестандартно, не като гений, поставен на недостижим пиедистал, а като реална личност, съмняваща се, творяща, с несекващ интерес и любопиство към обкръжаващия я свят. Личност – модел и за съвременните творци, учени, изследователи, и за нас като хора.

Всичко това се случи в изградения с много любов от ученици, учители и приятели на 105 СУ „Кът за кино и четене“.

Креативност, уют, отвореност – залог за мултидисциплинарност,  пространство за общуване, сцена за изява, са идеите, предопределили неговото създаване, споделиха учениците Любомир Живков, Михаела Иванова и Чериса Нанова и показаха снимки от процеса на работата. Г-н Балди поздрави всички за положения труд и създадената артистична среда и като любител на киното и литературата оцени по достойнство направеното.

Директорът на училището, г-жа Цветанка Костадинова, изрази гордостта си, че учениците от 105 СУ работят по проекти и със своята предприемчивост и вдъхновение променят средата, увличат останалите, създавайки усещане за общност, като по този начин се превръщат в пример, достоен за подражание.