Изтеглени входящи номера при жребий за прием в 1.клас за учебната 2019/2020 година.

успех

Изтеглени чрез жребий на 11.06.2019г., 10:00ч в присъствието на Директор, представители на Обществен съвет и УН, членове на комисия за прием в 1.клас и родители

Информационни технологии

2609/07.06.2019

Италиански език

2566/07.06.2019
2569/07.06.2019
2571/07.06.2019
2618/10.06.2019
2631/10.06.2019

Английски език

2559/07.06.2019
2563/07.06.2019
2568/07.06.2019
2579/07.06.2019
2588/07.06.2019
2594/07.06.2019
2616/10.06.2019
2630/10.06.2019
2632/10.06.2019
2578/07.06.2019
2573/07.06.2019
2575/07.06.2019