Свободни места за 1.клас след първо класиране

идея
Паралелка Свободни места
1. математика и природни науки 2
2. информационни технологии -1 4
3. информационни технологии – 2 2
4. италиански език 11
5. английски език – 1 9
  6. английски език – 2 11

Некласираните ученици на първо класиране подават заявление за участие във второ класиране.

Във второ класиране могат да участват и ученици, неподали заявление за участие в първо класиране.

06.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране.
от 07.06.2019 г. до 10.06.2019г вкл. до 12.00 ч. Подаване на заявления за участие във второ класиране.
10.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 11.06.2019 г. до 12.06.2019г вкл. до 17.00 ч. Записване на учениците, приети на второ класиране.
12.06.2019 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за трето класиране.