ВАЖНО! Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Важно

Относно изпълнение на графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година, утвърден със заповед № РД 09-1709/ 29.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, с писмо с вх. № РУО-22746/ 24.07.2019 г. от МОН се уточнява, че записването на учениците, класирани на трети етап може да започне на 30.07.2019 г. и да приключи на 31.07.2019 г.

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 30.07.2019 ЩЕ БЪДЕ ОТ 09.00ч до 16.00ч, тъй като е извън утвърдения график на МОН.

ЗАПИСВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА 31.07.2019 ЩЕ БЪДЕ ОТ 08.00ч до 18.00ч, съгласно утвърдения график на МОН.