Свидетелства за основно образование ще се раздават на 2 юли 2019 година от 13.30 часа.

завършване