Класиране за попълване на свободни места след трето класиране за прием след 7.клас

пием

Уважаеми ученици и родители,

           Във връзка с утвърждаване на паралелките с прием след основно образование и извършено класиране на подалите заявления записването на класираните ученици на IV класиране ще бъде на 3 и 4 септември (от 9 до 16 часа) и на 5 септември (от 9 до 12 часа).

Профил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“

№ по ред входящ номер БАЛ  
1 3004 324,75 класиран
2 2995 318 класиран
3 2956 310 резерва
4 2983 300 резерва
5 2984 299,5 резерва
6 2936 268 резерва
7 2935 261 резерва
8 3017 259,25 резерва
9 2940 252 резерва
10 3003 249,25 резерва
11 2977 247,5 резерва
12 2942 241,5 резерва
13 2982 223 резерва
14 2930 222 резерва
15 2929 217,5 резерва
16 2933 217,25 резерва
17 2943 214,5 резерва
18 2974 201,25 резерва
19 2934 196,25 резерва
20 3001 161,75 резерва
21 2953 154,5 резерва
22 2949 108 резерва

Профил „Софтуерни и хардуерни науки – с интензивно изучаване на английски език“

№ по ред входящ номер БАЛ  
1 2995 290 класиран
2 2941 267 класиран
3 2980 261 резерва
4 2944 245 резерва
5 3017 243,5 резерва
6 2977 239 резерва
7 2928 230,5 резерва
8 2935 229 резерва
9 2947 223,5 резерва
10 2940 216 резерва
11 2982 213 резерва
12 2933 206,5 резерва
13 2974 200,5 резерва
14 2931 194 резерва
15 3001 186,5 резерва
16 2978 183 резерва
17 2943 179 резерва
18 2929 178 резерва
19 2932 174 резерва
20 2934 167,5 резерва
21 2953 155 резерва
22 2951 139 резерва
23 2973 138  
24 2949 110