Празник на Българското Християнско Семейство с училищен конкурс

peaple

Здравейте, драги ученици и родители, по случай празника на Българското Християнско Семейство е организиран конкурс на тема ,, Християнско Семейство ‘‘, в който може да участват всички ученици на 105.СУ ,, Атанас Далчев ‘‘, като за да участват трябва да представят рисунка на която може да нарисуват семейството си как празнуват български празник или да напишат съчинение за българските традиции на тяхното семейство.

Краен срок : 13.11.2019г.

Работите си може да предадете на членовете на Училищният Парламент или при Госпожа Галя Накова.