Заседание на Училищно настоятелство

настоятелство

НА 11.02.2020 Г. (ВТОРНИК)

ОТ 18.30 ЧАСА

В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСЯКА ПАРАЛЕЛКА. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВИЕ СТЕ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КЛАСА И НАСТОЯТЕЛСТВ0ТО.

ЕЛАТЕ И СПОДЕЛЕТЕ ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВАШИЯ КЛАС, А СЛЕД ТОВА ПРЕДАЙТЕ ТОВА, КОЕТО Е ОБСЪДЕНО НА ЗАСЕДАНИЕТО.

САМО ТАКА ЩЕ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ ЕДИН НА ДРУГ.