Заповед за забрана на провеждането на екскурзии, зелени училища, състезания и мероприятия

Важно