Утвърждаване на училищен план прием в 1 и 5.клас за учебната 2020/2021 година

Важно

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ В І И V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1156 от 31.03.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА 105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“

1.Брой на паралелките в І и V клас за учебната 2020/2021 година и брой на местата в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване, както следва:

Брой паралелки Брой ученици в паралелка
Първи клас Пети клас Първи клас Пети клас
6 5 24 29
  • Видове паралелки в І и V клас за учебната 2020/2021 година, както следва:
  • ПЪРВИ  КЛАС
Видове паралелки Избираеми учебни часове (ИУЧ)
Разширено изучаване на математика и природни науки Математика – 2 часа Български език – 1 час
Разширено изучаване на италиански език Италиански език – 1 час Български език – 1 час Математика – 1 час
Разширено изучаване на английски език Английски език – 1 час Български език – 1 час Математика – 1 час
Разширено изучаване на нформационни технологии Информационни технологии – 1 час Български език – 1 час Математика – 1 час
Разширено изучаване на изобразително изкуство Изобразително изкуство – 1 час Български език – 1 час Математика – 1 час
  •  ПЕТИ КЛАС
Видове паралелки Избираеми учебни часове (ИУЧ)
Разширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии Изобразително изкуство -1,5 часа Информационни технологии – 1 час
Разширено изучаване на информационни технологии и английски език Информационни технологии- 1,5 часа Английски език – 1 час
Разширено изучаване на чужд език: І чужд език – италиански език ІІ чужд език – английски език Английски език – 2,5 часа
Разширено изучаване на чужд език: І чужд език – английски език ІІ чужд език – италиански език Италиански език – 2,5 часа
Разширено изучаване на математика и природни науки Математика – 2 часа Човекът и природата – 0,5 часа