УЧЕНИЦИ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ОТ 105.СУ

italy

УЧЕНИЦИ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Класирането е по точки за участниците от цялата страна

 8 клас – класирани 40

Александра Дениславова Тонева   105 СУ „Атанас Далчев“     92 – 11 място

9 клас – класирани 25

Моника Грилини      105 СУ „Атанас Далчев“     93 – 5 място

Светлин Петров Светозаров           105 СУ „Атанас Далчев“     87 – 14 място

10 клас – класирани 11

Деница Ангелова Ангелова 105 СУ „Атанас Далчев“     87 –  7 място

11 клас – класирани 15

Ева Тревдафилова Трендафилова  105 СУ „Атанас Далчев“     95 – 3 място

Мйа Валентинова Едрева    105 СУ „Атанас Далчев“     94 – 4 място

Киара-Габриела Иванчева Петкова           105 СУ „Атанас Далчев“     92 – 6 място

Петя Руменова Галова         105 СУ „Атанас Далчев“     87 – 10 място