Жребий за 1.клас

важна информация Важно Внимание
от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч.
на 17.06.2020 – записване от 13 до 17.00ч заради НВО 7.клас по математика
Записване на учениците, приети на второ класиране

паралелка английски език – вх.№ 1663,1649,1719; резерви – 1672,1725;

паралелка италиански език – вх.№ 1682,1704, резерви 1705, 1680;

паралелка информационни технологии – вх.№ 1653 с 9 допълнителни точки,1675, 1661; резерви – 1699, 1651;

паралелка математика и природни науки вх.№ 1693 с 9 допълнителни точки, резерви – вх.№ ,1698;