Свободни места за трето класиране за прием в 1.клас за учебната 2020/2021 година

прием 1 клас

Свободни места:

  1. информационни технологии – 1 място
  2. математика и природни науки – 1 място
от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч.Подаване на заявления за участие в трето класиране с удостоверение за настоящ или постоянен адрес на детето