График за ученици от ІІІ клас самостоятелна форма на обучение учебната 2019/2020 година, Септемврийска сесия

test
ПРЕДМЕТДАТА, КАБИНЕТ ЧАС
1.Български език и литература – ЗУЧ – писмен и устен изпит01.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
2.Български език и литература – ИУЧ – писмен и устен изпит01.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.
3.Английски език – ЗУЧ – писмен и устен изпит02.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
4.Математика – ЗУЧ – писмен изпит02.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.
5.Човекът и обществото – ЗУЧ – писмен изпит03.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
6.Човекът и природата – ЗУЧ – писмен изпит03.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.
7.Музика – ЗУЧ – практически изпит04.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
8.Технологии и предприемачество – ЗУЧ – практически изпит04.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.
9.Физическо възпитание и спорт – ЗУЧ – практически изпит08.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
10.Изобразително изкуство – ЗУЧ –практически изпит08.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.
11.Изобразително изкуство – ИУЧ –практически изпит09.09.2020 г. К-т 419
10:00 ч.
12.Компютърно моделиране – ЗУЧ-практически изпит09.09.2020 г. К-т 419
13:00 ч.