Родителски срещи

родителска среща

На 23 септември от 18.00 часаще се проведе родителска среща с родителите на учениците от пети клас:

  • физкултурен салон – 5.а, 5.б и 5.в клас,
  • актовата зала – 5.г и 5.д клас

На 24 септември от 18.00 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от осми клас във физкултурния салон.


На 29 септември от 18.00 часа  в актовата зала ще се проведе   заседание на Обществения съвет и Училищното настоятелство.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ – НОСЕНЕ НА МАСКА/ШЛЕМ И СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ