Решение на Софийския щаб за преминаване в ОЕСР

Важно

Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27 ноември, включително. 

Учениците от 6 и 7 клас преминават в  обучение от разстояние в  електронна среда. Мярката се въвежда от петък, 13 ноември и се предвижда да остане в сила до 27 ноември.  

На директорите на училища се препоръчва при повишаване на броя на заболелите, учебният процес да  преминава в електронна среда и за други класове.  

Учениците от 1 до 5 клас продължат присъствено обучението си.

Часовете на учениците от VІ – ХІІ клас се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година, като продължителността на часовете е както следва:

–  30 минути за учениците от VІ – VІІ клас.

– 40 минути за учениците от VІІІ – ХІІ клас.

Дневното  разписание на часовете се запазва.