Разпределение на учениците по входове

bell

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И ПРЕЗ ІІ СРОК УЧЕНИЦИТЕ ВЛИЗАТ И ИЗЛИЗАТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИ ВХОДОВЕ

В ПЕРИОДА 18.02.2021 – 02.03.2021 Г.

ПРЕЗ ВХОДА ОТ СТРАНАТА НА УЛ. „ВАСИЛ КАЛЧЕВ“ (ПРЕЗ УЧИЛИЩНИЯ ДВОР) ВЛИЗАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

КЛАС, ПАРАЛЕЛКАЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ ЗА ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТАУЧЕНИЦИТЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ ДО КЛАСНАТА СТАЯ ПО КОРИДОРА НА …..ЕТАЖ
10.а, 10.б, 10.в07.10 – 07.25ІІІ етаж
4.а, 4.б, 4.в07.30 – 07.45ІІ етаж
3ЦДО107.50 – 08.05ІІ етаж
1.а, 1.б, 1.в08.00 – 08.15І етаж
2ЦДО1,2ЦДО208.10 – 08.25ІІ етаж
2.а, 2.б, 2.в12.55 – 13.10І етаж
3.а, 3.б, 3.в12.50 – 13.05ІІ етаж
5.а, 5.б, 5.в13.05 – 13.15ІІІ етаж

ЗАБЕЛЕЖКА: С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА І и ІІ КЛАС  ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, КОИТО МИНАВАТ ПРЕЗ ТОЗИ ВХОД СЕ ПРИДВИЖВАТ ДО КЛАСНИТЕ СТАИ ПО СТЪЛБИЩЕТО ВЛЯВО

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПАЗВАНЕ НА  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И ПРЕЗ ІІ СРОК УЧЕНИЦИТЕ ВЛИЗАТ И ИЗЛИЗАТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИ ВХОДОВЕ

В ПЕРИОДА 18.02.2021 – 02.03.2021 Г.

ПРЕЗ ВХОДА ОТ СТРАНАТА НА УЛ. „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“ ПРЕМИНАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ КЛАСОВЕ:

КЛАС, ПАРАЛЕЛКАЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ ЗА ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТАУЧЕНИЦИТЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ ДО КЛАСНАТА СТАЯ ПО КОРИДОРА НА …..ЕТАЖ
11.а,11.б,11.в07.10 – 07.25ІІІ етаж
4.г, 4.д, 4.е07.30 – 07.45ІІ етаж
3ЦДО207.50 – 08.05ІІ етаж
1.г, 1.д, 1.е08.00 – 08.15І етаж
2ЦДО3,2ЦДО408.10 – 08.25ІІ етаж
2.г, 2.д, 2.е12.50 – 13.05І етаж
3.г, 3.д, 3.е12.50 – 13.05ІІ етаж
5.г, 5.д13.05 – 13.15ІІІ етаж

ЗАБЕЛЕЖКА: С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА І и ІІ КЛАС ОСТАНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ, КОИТО МИНАВАТ ПРЕЗ ВХОДА ОТ УЛ. „СВ. П. ЗОГРАФСКИ“ СЕ ПРИДВИЖВАТ ДО КЛАСНИТЕ СТАИ ПО СТЪЛБИЩЕТО ВДЯСНО.