Родителски срещи

внимание

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно посочения по-долу график ще се проведат родителски срещи по паралелки и випуски.

Родителските срещи ще се проведат в електронна среда в Тиймс, офис 365. Подробна информация за кодовете на виртуалните стаи ще получите от класните ръководители. Преподавателите ще се включват по график в родителската среща  на всяка паралелка.

Имайки предвид, че учителите преподават в повече от една паралелка, ако имате въпроси към тях, може предварително да ги зададете в лично съобщение чрез електронния дневник – Школо, като посочите името на детето, класа и паралелката.

КЛАСДАТАЧАС
1. А, Б, В, Г, Д, Е10.03.202119.00
2. А, Б, В, Г, Д, Е11.03.202119.30
3. А, Б, В, Г, Д, Е10.03.202119.30
4.В, Г, Д.Е04.03.202118.00
5. А, Б, В, Г, Д15.03.202119.00
6. А, Б, В, Г, Д16.03.202119.00
7. А, Б, В, Г, Д17.03.202119.00
8. А, Б, В04.03.202119.00
9. А, Б, В05.03.202119.00
10. А, Б, В09.03.202119.00
11. А, Б, В10.03.202119.00
12. А, Б, В11.03.202119.00