Пролетна ваканция`21

внимание

Пролетна ваканция:

  • 03.04 – 11.04.2021 г. – за учениците от 1. до 11. клас
  • 08.04. – 11. 04.2021 г. – за учениците от 12. клас

В периода 01.04. – 02.04.2021 г. включително обучението на учениците от 1. до 12. клас ще се осъществява в електронна среда от разстояние.
В периода от 05.04. – 07.04.2021 г. включително обучението на учениците от 12. клас ще се осъществява в електронна среда от разстояние.

Обучението на учениците се провежда синхронно в Тиймс, съгласно утвърденото седмично и дневно разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. Продължителността на учебните часове да е съгласно чл.7, ал.6 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

  • 20 минути – в начален етап;
  • 30 минути – в прогимназиален етап;
  • 40 минути – в гимназиална степен.