НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

school

Поради технически проблеми тегленето на жребия за паралелките с водещ избираем предмет Английски език, Информационни технологии, Математика или Изобразително изкуство ще се осъществи на 8.06.2021 г. (вторник) от 8:30 часа!


Необходими документи за записване:

  1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал
  2. Акт за раждане – копие

Комисията по записването работи от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая 106.