НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Важно

 За учебната 2021/2022 година в 105. СУ „Атанас Далчев“ са класирани 144 ученици, разпределени в 6 паралелки (по 24 в паралелка). Според посочените от вас избираеми учебни предмети (ИУЧ) при кандидатстване, броят на децата в паралелките с разширено изучаване на: изобразително изкуство, информационни технологии, английски език и математика е повече от 24.

Няма критерии, които да приложим, за да определим кои 24 деца да запишем в съответната паралелка и кои да отпаднат. Най-безпристрастен и обективен начин е на лотариен принцип да бъдат определени децата за всяка паралелка.

 На 7 юни (понеделник) стартират дейностите по записване на приетите на първо класиране деца за І клас.

Молим всички родители да бъдат в 105. СУ „Атанас Далчев“ в 08.30 часа за разпределяне на децата по паралелки.  Прилагането на лотарийния принцип ще бъде във ваше присъствие.

Училищно ръководство


Необходими документи за записване:

  1. Удостоверение за завършено предучилищно образование – оригинал
  2. Акт за раждане – копие

Комисията за записване работи от 08:00 ч. до 17:00 ч. в стая 106.