ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИТЕ!!!

school
  • Приетите на първо класиране ученици се записват в периода 14.07.2021 – 16.07.2021 г. включително.
  • Записване на приетите в 105. СУ „Атанас Далчев“ е в 217 стая от 08.00 часа до 18.00 часа.
  • Желаещите да участват във ІІ класиране ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подават заявление за участие във ІІ класиране В УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СА ПРИЕТИ.