График за поправителна сесия

school

График за редовна поправителна сесия – м. юли, 2021 година

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТКЛАСДАТА, КАБИНЕТ, ЧАСВИД НА ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ЧЛ. 34 ОТ НАРЕДБА № 11
1.Италиански език – ИУЧ
писмен изпит
X05.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
2.Математика – ЗУЧ
писмен изпит
VIII05.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
3.Български език и литература – ИУЧ
писмен изпит
X06.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
4.Български език и литература – ЗУЧ
писмен изпит
X07.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
5.Гражданско образование – ИУЧ
писмен изпит
XI08.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
6.Философия – ЗУЧ
писмен изпит
X08.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка
7.Италиански език – ЗУЧ
писмен изпит
X09.07.2021 г.
К-т 201 10:00 ч.
За определяне на годишна оценка