ИНФОРМАЦИЯ ЗА III КЛАСИРАНЕ

Важно

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 26.07 – 27.07.2021

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 29.07.2021

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ: 30.07.2021 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕТО Е ОТ 08.00 ДО 18.00 ЧАСА В 217 СТАЯ.

КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72 ОТ НАРЕДБА № 10/ 01.09.2016 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ,  СЕ ЗАПИСВАТ СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА (ФОРМУЛЯРА  ЩЕ ПОЛУЧИТЕ В УЧИЛИЩЕ) 

2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;

3.ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА – ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКСКУРЗОВОДСТВО“  

3. КСЕРОКОПИЕ НА АКТА ЗА РАЖДАНЕ

За III класиране в 105. СУ „Атанас Далчев“ има свободни следните места:

КодПаралеклаМеста общоТипПрофил/ ПрофесияБалообразуване
2532Софтуерни и хардуерни науки – АЕ интензивно ИтЕ2профилиранаСофтуерни и хардуерни науки(2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ЧЕз)
2543Екскурзоводско обслужване – ИтЕ интензивно АЕ6професионалнаЕкскурзоводско обслужване(3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз)