Свободни места по паралелки за учебна 2021/2022 година

деца
lightroom_name
Клас Вид  паралелка Свободни места
I аРазширено изучаване на изобразително изкуство1
І бРазширено изучаване на информационни технологии0
І вРазширено изучаване на английски език4
І гРазширено изучаване на италиански език2
І дРазширено изучаване на италиански език2
І еРазширено изучаване на математика 2
II аРазширено изучаване на информационни технологии4
II б Разширено изучаване на италиански език1
II в Разширено изучаване на италиански език 0
ІІ гРазширено изучаване на английски език2
II д Разширено изучаване на английски език 1
II е Разширено изучаване на математика  0
III аРазширено изучаване на италиански език1
ІІІ бРазширено изучаване на английски език0
ІІІ вРазширено изучаване на английски език2
ІІІ гРазширено изучаване на информационни технологии0
ІІІ дРазширено изучаване на информационни технологии 3
ІІІ е Разширено изучаване на математика  0
ІV а Разширено изучаване на изобразително изкуство 0
ІV б Разширено изучаване на ИТ0
ІV вРазширено изучаване на математика2
ІV гРазширено изучаване на италиански език2
ІV дРазширено изучаване на английски език1
ІV еРазширено изучаване на английски език1
V аРазширено изучаване на изобразително изкуство и информационни технологии0
V б Разширено изучаване на ИТ0
V в Разширено изучаване на английски/ италиански език0
V гРазширено изучаване на чужд език: І група:  І ЧЕ – Ит.Е и ІІ ЧЕ – АЕ  ІІ група: І ЧЕ – АЕ и ІІ ЧЕ – Ит.Е0
V дРазширено изучаване на математика и природни науки4
VІ а Разширено изучаване на изобразително изкуство1
VІ б Разширено изучаване на ИТ 0
VІ вРазширено изучаване на информационни технологии и английски език 1
VІ г Разширено изучаване на английски/ италиански език0
VІ дРазширено изучаване на математика и природни науки2
VІІ а Изобразително изкуство и информационни технологии2
VІІ бРазширено изучаване на информационни технологии и английски език2
VІІ вРазширено изучаване на информационни технологии и английски език4
VІІ гРазширено изучаване на чужд език:І група:  І ЧЕ – Ит.Е и ІІ ЧЕ – АЕ  ІІ група: І ЧЕ – АЕ и ІІ ЧЕ – Ит.Е4
VІІ дРазширено изучаване на математика и природни науки1
VІІI a Разширено изучаване на чужди езици
VІІI б Профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански
VІІI в Профил Екскурзоводско обслужване – Интензивно изучаване на италиански език II чужд език – английски
IX a Разширено изучаване на чужди езици 0
IX б Профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански 0
IX в Профил Екскурзоводско обслужване – Интензивно изучаване на италиански език II чужд език – английски 0
X а Профил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език0
X б Профил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански 0
Х вПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански1
ХІ а Профил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език 0
ХІ бПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански1
ХІ вПрофил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ІІ чужд език – италиански 7
XII аПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на италиански език“Профилиращи предмети: Италиански език Английски език Български език и литература І група – История и цивилизацииІІ група – Биология и ЗО3
ХІІ бПрофил „Чужди езици с интензивно изучаване на английски език“Профилиращи предмети: Английски език Италиански език Български език и литература География и икономика4
ХІІ вПрофил: Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“Профилиращи предмети: Информатика Информационни технологии Български език и литература История и цивилизации1