СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ СЛЕД ІV КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКА С КОД 2532, „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ

Важно
Вх. №Вх. №
от 105. СУ
Бал
2203825119324.5
Р Е З Е Р В И
2201937130314
2202849133292
2208852134263.5
2207177121250
2210517128246
2211427146244.5
2208525129241.5
2200728124215
2204045125207
2210114141174
2206528126157