Благотворителна кампания

charity

15 Септември – вместо цвете – подадена ръка! Нека да се включим и подкрепим майката на четвъртокласничка, която е на лечение в чужбина.