Свободни места за учебна 2021-2022 година – към 02.09.2021 г.

деца
lightroom_name

Свободни места в начален етап за

 учебна 2021-2022 година – към дата 02.09.2021 г.

Клас / паралелкаВид  паралелка според разширената подготовкаСвободни места
I вАнглийски език3
I г Италиански език2
I дИталиански език3
I еМатематика и природни науки2
II eМатематика1
III аИталиански език1
III вАнглийски език2
III дИнформационни технологии1
IV вМатематика1
IV гИталиански език2
IV дАнглийски език1
IV еАнглийски език1

Свободни места в прогимназиален етап за

 учебна 2021-2022 година – до 02.09.2021 г.

Клас / паралелкаВид  паралелка според разширената подготовкаСвободни места
            V аИзобразително изкуство и информационни технологии1
V г Италиански език/Английски език5
V дМатематика и природни науки1
VI аИзобразително изкуство1
VI вЧужд език1
VI дМатематика2
VII аИзобразително изкуство и информационни технологии1
бИнформационни технологии и английски език2
вИнформационни технологии и английски език3
гЧужд език4
дМатематика1

Свободни места в гимназиален етап за

 учебна 2021-2022 година – до 02.09.2021 г.

Клас / паралелкаВид  паралелка според разширената подготовкаСвободни места
X аПрофил: Чужди езици1
вПрофил: Софтуерни и хардуерни науки1
XI вПрофил: Софтуерни и хардуерни науки6
XII аПрофил: Чужди езици4
бПрофил: Чужди езици4
вПрофил: Софтуерни и хардуерни науки1