Родителска среща за І клас

родителска среща

Уважаеми родители,

На 09.09.2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за първи клас по паралелки: 


1.а – Изобразително изкуство – 101 стая 

1.б – Информационни технологии – 102 стая

1.в – Английски език – 103 стая

1.г – Италиански език – 104 стая

1.д – Италиански език – 105 стая

1.е – Математика и природни науки – 106 стая 


Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.