Ново СТЕМ пространството в училище

фон background

Учениците на 105. СУ „Атанас Далчев“ се обучават в модерна образователна среда и учебна инфраструктура в СТЕМ центъра, изграден на ІV етаж със средства по  НП „Изграждане на училищна СТЕМ  среда“.

„Умни чинове“ за умни ученици и съвременни образователни платформи са само част от това, което прави учебния процес по-интересен за учениците. Те им дават възможност да работят с различни интерактивни технологии,  технологии, базирани на виртуална и добавена реалност, мултимедийни и 3D образователни ресурси. STEM обучението се фокусира върху практическото приложение на изучаваната теория в часовете по природни науки.

Част от СТЕМ пространството е центъра за дебати,  креативно учебно пространство, където учениците имат възможност да разгърнат своето въображение и да дебатират по проблеми, които ги вълнуват.