Важна информация за приема в 5. клас

календар

Във връзка с дейностите по организация на приема в 5. клас, предоставяме на Вашето внимание промени в сроковете, както следва:
Класиране на учениците по паралелки – 13.06.2022 г., 12:00 часа
Родителска среща – 13.06.2022 г., 17:00 часа, в Актовата зала на училището