Връчване на дипломите за средно образование на 12 клас – 23.06.2022, 17:00ч

дипломи

На 23.06.2022 (четвъртък) от 17:00 ч, във физкултурния салон на училището ще се връчват дипломите за средно образование на 12 клас.