Юбилей- 85 години 105 СУ „Атанас Далчев“

лого 85 години

На 25 май в зала България се проведе тържествен концерт „Идеите намират бъдеще“, посветен на 85 години от създаване на училището. 

140 ученици пяха, рецитираха, танцуваха, свириха и за поред път доказаха, че 105. СУ изгражда характери, развива таланти и посочва правилната посока, по която учениците тръгват напред в бъдщето.

На концерта присъстваха бивши ученици, учители и служители – хора, за които 105. училище е любов и съдба и настоящи ученици, учители и служители – хора, за които 105. е настояще и бъдеще. 

В словото си директорът  на училището инж. Цветанка Костадинова благодари на всички, които са направили възможно съществуването, оцеляването, разрастването и популяризиране успехите на 105. училище. 

105 е гаранция за добро образование, символ на професионализъм, взискателност и високо качество на образование.

105. СУ „Атанас Далчев“  е училище с минало, богато на спомени! Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства! Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него! 

С енергията на младостта 105. СУ върви уверено напред, в непрекъснат диалог с времето. Всички поколения – минали и настоящи, пишат историята на 105. СУ „Атанас Далчев“ и го превръщат в училище със съвременна европейска визия, затова и 85 години идеите намират бъдеще!

На 30 май в двора на училището се проведе училищен празник, посветен на 85 години от създаване на училището, на който бяха наградени над 150 ученици, завоювали престижни места и отличия на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2021/2022 година.

Училищният празник завърши с инициативата „Розите на България“. Много настроение и емоции създаде дългото хоро, извило се в училищния двр, на което се хванаха ученици, учители и родители.

На 31 май във физкултурния салон се проведе тържествен педагогически съвет посветен на 85 години от създаване на училището. На съвета присъстваха Посланичката на Р Италия Джузепина Дзара, Директора на Италианския културен инсститут Верена Витур, заместник-кмета по образование на район „Изгрев“,  представители на партньорски организации, бивши и настоящи директори, заместник-директори, учители и служители на училището. 

Педагогическият съвет беше среща на поколения учители, на тържество и духовност, на равносметка за миналото, настоящето и бъдещето. 

Директорът на училището благодари на всички директори, заместник-директори, учители, служители, които са оставили умовете и сърцата си в 105. СУ. Тя каза, че тези хора година след година са градили моста, по който ученици, учители и служители са преминавали и преминават напред във времето. Нищо от това, което училището е днес нямаше да е възможно, ако генерациите не са си предавали знанията и опита един на друг, ако не са се обичали един друг. 

85 години по-късно, екипът в 105. СУ „Атанас Далчев“ съчетава в себе си традиция, опит и новаторство. Авторитетът на училището расте благодарение на трудолюбивите, креативни, енергични, методически компетентни учители и служители, отличаващи се с професионализъм, отдаденост на професията, креативност, иновативност. Днес учителите от 105. са щастливи, защото работят с характера, таланта и младостта и имат възможността да творят бъдещето заедно.

Педагогическият съвет прие послание към бъдещото поколение, което беше затворено в капсула на времето. Капсулата ще бъде отворена през 2027 година, когато ще се навършат 90 години от създаване на училището.