Информация за свободни места в 8. клас към дата 23.08.2022 г.

внимание

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, VIII клас – 1 свободно място

График на дейностите относно запълване на мястото:

Подаване на документи за незаетото място – от 11:00 ч. на 23.08.2022 г. до 16:00 ч. на 24.08.2022 г.

Необходими документи:

Заявление до директора;

Оригинал на свидетелството за основно образование.

Класиране на подадените заявления за запълване на незаетото място – до 17:00 ч. на  26.08.2022 г.;

Записване на класирания ученик – до 16:00 ч. на 29.08.2022 г.