Дарителска кампания

инициатива

Няма подходящ момент да се помага – моментът винаги е ТУК и СЕГА, защото винаги ще има някой в нужда, затова е хубаво да учим себе си и децата на съпричастност от малки – към хората, към животните, към ценностите, към онова, което не се купува с пари…

Няма подходящ момент да се помага – моментът винаги е ТУК и СЕГА, защото винаги ще има някой в нужда, затова е хубаво да учим себе си и децата на съпричастност от малки – към хората, към животните, към ценностите, към онова, което не се купува с пари…

105. СУ подкрепя инициативата на 4.д клас и Ви приканва да се включите!