Класиране за свободно място в 8. клас

внимание

Класиран ученик: К. Е. К. с вх. № 2469.


Некласираните кандидати могат да изтеглят Свидетелството си за основно образование всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от зам.-дирекцията.